Reklamationsret

Skulle din vare mod forventning være defekt eller mangelfuld ved modtagelse ydes der ombytning af den specifikke vare. Kontakt kostumekassen.dk. ved modtagelse af defekt vare, så vi kan sikre at sagen bliver behandlet hurtigt og korrekt. husk at oplyse ordrenummer ved henvendelse.

Skader som følge af misbrug dækkes ikke.

kostumekassen.dk. yder 2 års reklamationsret hvoraf det første ½ år er garanti på følgende vilkår:

1. I forbindelse med en mangel må vi ikke videregive vores retlige pligter til en producent eller grossist, når du retter henvendelse for at reklamere. Vi er den part du har indgået aftale med, og derfor også den part som du kan rette henvendelse til og gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor, jf. reglerne i købeloven.

2. Foretages omlevering, dvs. du modtager en helt ny vare, vil der gælde en fornyet 2 års reklamationsret for denne vare.

3. Du er således altid dækket af 2 års reklamationsret, men denne kan være afgrænset af varens naturlige holdbarhed eller af den periode tjenesteydelsen leveres over.

4. Såfremt du er berettiget til omlevering, kan du som kunde kræve dette, medmindre omleveringen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for os. Dette er noget vi vurdere fra gang til gang.

Kostumekassen kan ikke drages til ansvar for modifikationer eller selvforvoldte skader på de solgte produkter.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.
Reklamationsretten omfatter heller ikke skader som følge af styrt.